Integration/Filudveksling mellem Unik Bolig 4 og Techem

Nedenfor kan du se, hvordan opsætningen skal være i Unik Bolig 4, for at du kan filudveksle med Techem. Det gælder:
1. Send aconto/beboerlister til Techem
2. Modtag afregningsfiler til afstemning af beboere i Unik Bolig
3. Indlæs digitale fordelingsregnskaber i Unik Bolig (beboerne PDF forbrugsopgørelser)

1. Filer fra Unik Bolig til Techem


1a. Åbn acontotoguiden i Unik Bolig og gå til Definition af forretningsgange
Opsætning til filudveksling findes under "Definition af forretningsgange" og skal udføres for hver acontotype fx. varme, koldt vand og el.

1b. Indstillinger for filudveksling med Techem sættes som nedenfor:
image.png 58.44 KB
  • I feltet Denne leverandør skal kunne vælges i guiden sættes markering, hvis det er Techem, der skal benyttes i guiden.
  • I feltet Send data via mail sættes en markering, hvis der skal være mulighed for i guiden at sende filen til Techem via mail, da der er mulighed for at sende filen som en kommasepareret fil i aconto guiden.
  • I feltet Mail adresse angives mailadresse til Techem (indberetning@techem.dk).
  • I feltet Sti hvor filen bliver gemt angives den sti hvor filen til Techem skal arkiveres.
  • I felterne Placering af selskabnr til Antal felter til Bynavn angives hvordan filen er opbygget, så den kan indlæses hos Techem. OBS! Felterne skal være udfyldt nøjagtigt som vist ovenfor!

2. Filer fra Techem til Unik Bolig


2a. For at kunne importere afregningsfiler fra Techem i Unik Bolig skal indstillingerne i acontoguiden være som nedenfor:
image.png 42.88 KB

felterne Selskab startposition til Fortegn position, angives hvordan filen er opbygget, så den kan indlæses i Unik Bolig. OBS! Felterne skal være udfyldt nøjagtigt som vist ovenfor!

2b. Indstillinger i Filudveksling - generelt skal være som vist nedenfor:
image.png 49.14 KB3. Modtag digitale regnskabsdokumenter fra Techem


3a. For at kunne indlæse pdf-dokumenterne fra Techem i Unik Bolig, skal indstillinger i Unik Bolig være som vist nedenfor:
image.png 69.01 KB
  • I feltet Ønskes dannelse af samlet opgørelse kan der sættes markering, hvis breve og forbrugsopgørelser modtaget som PDF-filer, skal sendes digitalt til beboeren.
  • I feltet Hvordan vælges fil-katalog vælges følgende via drop down boksen:
Sti-katalog vælges nedenfor – det kræves at forbrugstype og periode kan læses i filnavne
Vælg denne mulighed, når PDF-forbrugsopgørelserne indeholder både forbrugstype og periode.
  • I feltet Placering af filer til indlæsning angives den Server-mappe, hvor man som administrator har lagt PDF-filerne.
  • I feltet Placering af indlæste filer angives den Server-mappe, hvor de færdigbehandlede PDF-filer skal lægge sig.
  • I feltet Definer forbrugstyper fra leverandør sættes forbrugstyper op, som kan indgå i PDF-filnavnet.

*) Definitioner af forbrugstyper
V = Varme
K = Koldtvand
E = El
Hjalp denne artikel dig?