Opsætningsmuligheder for udsendelse af EED forbrugsoplysninger

I Portalen under Ejendomindstillinger, kan du styre hvordan du ønsker at håndtere udsendelse af EED forbrugsoplysningerne til lejerne.

EED ejd. indsti.png 806.41 KB


Deaktiveret - Der dannes månedligt automatisk EED forbrugsoplysninger til alle nuboende beboere i ejendommen - du modtager dog ingen månedlig besked om dette og der sendes heller ikke noget til beboerne.

Aktiveret - manuelt - Der dannes månedligt automatisk EED forbrugsoplysninger til alle nuboende beboere i ejendommen - du skal selv manuelt afsende hver måned- se hvordan.

Aktiveret - automatisk - Der dannes månedligt automatisk EED forbrugsoplysninger til alle nuboende beboere i ejendommen - disse sendes automatisk hver måned til beboerne, hvor administrator modtager en statusrapport over udsendelsen. Du får således besked om
hvilke beboere, der ikke har modtaget - evt. pga. fejl eller manglende e-mailadresse. Disse fejl/mangler skal du selv rette og sende ud igen til de berørte beboere - se hvordan.


Ønsker du at danne dig et overordnet overblik over dine ejendommes status ifm. EED distirbutionen, kan du få dette på Ejendomsoversigten.

EED Ejendomsoversigt.png 770.44 KB


Her kan du i kolonnen EED forbrugsoplysninger indstilling se hvordan ejendommene er sat op og ved et klik på statussen gå direkte til Ejendomsindstillingerne og rette til efter ønske. Står der ingen status ved en ejendom, er det enten fordi ejendommen ikke har fjernaflæsningsmålere og der derfor ikke kan dannes månedlige forbrugsoplysninger og/eller fordi der ikke er tilkøbt det modul, der skal til for at EED forbrugsoplysningerne bliver dannet.Hjalp denne artikel dig?